Index of /archive/2023-11-29/i386/

Name DateSize
../ 29-Nov-2023 23:03-
BUILDINFO 29-Nov-2023 13:4954B
INSTALL.i386 29-Nov-2023 13:4943.4K
SHA256 29-Nov-2023 14:461.9K
SHA256.sig 29-Nov-2023 14:472.1K
base74.tgz 29-Nov-2023 13:37245M
bsd 29-Nov-2023 13:3614.6M
bsd.mp 29-Nov-2023 13:3614.7M
bsd.rd 29-Nov-2023 13:493.9M
cd74.iso 29-Nov-2023 13:499.7M
cdboot 29-Nov-2023 13:0888.1K
cdbr 29-Nov-2023 13:082.0K
comp74.tgz 29-Nov-2023 13:3740.6M
floppy74.img 29-Nov-2023 13:491.4M
game74.tgz 29-Nov-2023 13:372.6M
index.txt 29-Nov-2023 14:471.5K
install74.img 29-Nov-2023 14:34450M
install74.iso 29-Nov-2023 14:34422M
man74.tgz 29-Nov-2023 13:377.7M
miniroot74.img 29-Nov-2023 13:494.1M
pxeboot 29-Nov-2023 13:0895.7K
xbase74.tgz 29-Nov-2023 14:3251.9M
xfont74.tgz 29-Nov-2023 14:3222.4M
xserv74.tgz 29-Nov-2023 14:3214.5M
xshare74.tgz 29-Nov-2023 14:324.5M