Index of /archive/2023-11-25/i386/

Name DateSize
../ 25-Nov-2023 10:17-
BUILDINFO 24-Nov-2023 05:5654B
INSTALL.i386 24-Nov-2023 05:5643.4K
SHA256 24-Nov-2023 06:521.9K
SHA256.sig 24-Nov-2023 06:532.1K
base74.tgz 24-Nov-2023 05:45245M
bsd 24-Nov-2023 05:4314.6M
bsd.mp 24-Nov-2023 05:4314.7M
bsd.rd 24-Nov-2023 05:563.9M
cd74.iso 24-Nov-2023 05:569.7M
cdboot 24-Nov-2023 05:1588.1K
cdbr 24-Nov-2023 05:152.0K
comp74.tgz 24-Nov-2023 05:4540.6M
floppy74.img 24-Nov-2023 05:561.4M
game74.tgz 24-Nov-2023 05:452.6M
index.txt 24-Nov-2023 06:531.5K
install74.img 24-Nov-2023 06:41450M
install74.iso 24-Nov-2023 06:41422M
man74.tgz 24-Nov-2023 05:457.7M
miniroot74.img 24-Nov-2023 05:564.1M
pxeboot 24-Nov-2023 05:1595.7K
xbase74.tgz 24-Nov-2023 06:4051.9M
xfont74.tgz 24-Nov-2023 06:4022.4M
xserv74.tgz 24-Nov-2023 06:4014.5M
xshare74.tgz 24-Nov-2023 06:404.5M