Index of /archive/2023-11-23/i386/

Name DateSize
../ 23-Nov-2023 10:47-
BUILDINFO 23-Nov-2023 01:3954B
INSTALL.i386 23-Nov-2023 01:3943.4K
SHA256 23-Nov-2023 02:331.9K
SHA256.sig 23-Nov-2023 02:342.1K
base74.tgz 23-Nov-2023 01:26245M
bsd 23-Nov-2023 01:2514.6M
bsd.mp 23-Nov-2023 01:2514.7M
bsd.rd 23-Nov-2023 01:393.9M
cd74.iso 23-Nov-2023 01:399.7M
cdboot 23-Nov-2023 00:5788.1K
cdbr 23-Nov-2023 00:572.0K
comp74.tgz 23-Nov-2023 01:2740.6M
floppy74.img 23-Nov-2023 01:391.4M
game74.tgz 23-Nov-2023 01:272.6M
index.txt 23-Nov-2023 02:341.5K
install74.img 23-Nov-2023 02:24450M
install74.iso 23-Nov-2023 02:24422M
man74.tgz 23-Nov-2023 01:277.7M
miniroot74.img 23-Nov-2023 01:394.1M
pxeboot 23-Nov-2023 00:5795.7K
xbase74.tgz 23-Nov-2023 02:2251.9M
xfont74.tgz 23-Nov-2023 02:2222.4M
xserv74.tgz 23-Nov-2023 02:2214.5M
xshare74.tgz 23-Nov-2023 02:224.5M