Index of /archive/2023-11-19/i386/

Name DateSize
../ 19-Nov-2023 10:47-
BUILDINFO 18-Nov-2023 23:2154B
INSTALL.i386 18-Nov-2023 23:2143.4K
SHA256 19-Nov-2023 00:271.9K
SHA256.sig 19-Nov-2023 00:282.1K
base74.tgz 18-Nov-2023 23:08245M
bsd 18-Nov-2023 23:0714.6M
bsd.mp 18-Nov-2023 23:0714.7M
bsd.rd 18-Nov-2023 23:213.9M
cd74.iso 18-Nov-2023 23:219.7M
cdboot 18-Nov-2023 22:3988.1K
cdbr 18-Nov-2023 22:392.0K
comp74.tgz 18-Nov-2023 23:0940.6M
floppy74.img 18-Nov-2023 23:211.4M
game74.tgz 18-Nov-2023 23:092.6M
index.txt 19-Nov-2023 00:281.5K
install74.img 19-Nov-2023 00:06450M
install74.iso 19-Nov-2023 00:05422M
man74.tgz 18-Nov-2023 23:097.7M
miniroot74.img 18-Nov-2023 23:214.1M
pxeboot 18-Nov-2023 22:3995.7K
xbase74.tgz 19-Nov-2023 00:0451.9M
xfont74.tgz 19-Nov-2023 00:0422.4M
xserv74.tgz 19-Nov-2023 00:0414.5M
xshare74.tgz 19-Nov-2023 00:044.5M