Index of /archive/2023-11-17/i386/

Name DateSize
../ 17-Nov-2023 10:47-
BUILDINFO 16-Nov-2023 21:3554B
INSTALL.i386 16-Nov-2023 21:3543.4K
SHA256 16-Nov-2023 22:431.9K
SHA256.sig 16-Nov-2023 22:442.1K
base74.tgz 16-Nov-2023 21:23245M
bsd 16-Nov-2023 21:2214.6M
bsd.mp 16-Nov-2023 21:2214.7M
bsd.rd 16-Nov-2023 21:353.9M
cd74.iso 16-Nov-2023 21:359.7M
cdboot 16-Nov-2023 20:5488.1K
cdbr 16-Nov-2023 20:542.0K
comp74.tgz 16-Nov-2023 21:2340.6M
floppy74.img 16-Nov-2023 21:351.4M
game74.tgz 16-Nov-2023 21:232.6M
index.txt 16-Nov-2023 22:441.5K
install74.img 16-Nov-2023 22:20450M
install74.iso 16-Nov-2023 22:20422M
man74.tgz 16-Nov-2023 21:237.7M
miniroot74.img 16-Nov-2023 21:354.1M
pxeboot 16-Nov-2023 20:5495.7K
xbase74.tgz 16-Nov-2023 22:1951.9M
xfont74.tgz 16-Nov-2023 22:1922.4M
xserv74.tgz 16-Nov-2023 22:1914.5M
xshare74.tgz 16-Nov-2023 22:194.5M