Index of /archive/2023-11-13/i386/

Name DateSize
../ 13-Nov-2023 09:47-
BUILDINFO 03-Nov-2023 20:5354B
INSTALL.i386 03-Nov-2023 20:5343.4K
SHA256 03-Nov-2023 21:431.9K
SHA256.sig 03-Nov-2023 21:442.1K
base74.tgz 03-Nov-2023 20:41233M
bsd 03-Nov-2023 20:4014.7M
bsd.mp 03-Nov-2023 20:4014.8M
bsd.rd 03-Nov-2023 20:533.9M
cd74.iso 03-Nov-2023 20:539.7M
cdboot 03-Nov-2023 20:1288.1K
cdbr 03-Nov-2023 20:122.0K
comp74.tgz 03-Nov-2023 20:4139.9M
floppy74.img 03-Nov-2023 20:531.4M
game74.tgz 03-Nov-2023 20:422.6M
index.txt 03-Nov-2023 21:441.5K
install74.img 03-Nov-2023 21:34450M
install74.iso 03-Nov-2023 21:33410M
man74.tgz 03-Nov-2023 20:427.7M
miniroot74.img 03-Nov-2023 20:534.1M
pxeboot 03-Nov-2023 20:1295.6K
xbase74.tgz 03-Nov-2023 21:3252.0M
xfont74.tgz 03-Nov-2023 21:3222.4M
xserv74.tgz 03-Nov-2023 21:3214.7M
xshare74.tgz 03-Nov-2023 21:324.5M